Haccp je res zelo pomembna stvar, za katero veliko ljudi ne ve

Haccp je preventivni pristop k obvladovanju tveganja v proizvodnji hrane. To je seveda zelo pomemben proces, ki ga zelo dobro poznajo. Gostinci in razni pridelovalci hrane. Brez tega postopka seveda hrana ne sme iti naprej. Ta proces temelji na 7 načelih, ki jih je potrebno upoštevati pri oblikovanju in izvajanju sistema haccp. Načela vsebujejo različne stvari, kot so identifikacija, nevarnosti. Naslednje načelo je tudi določitev kritičnih kontrolnih točk. Eno izmed načel je tudi določitev korektivnih ukrepov in še mnogo več.

Haccp sistem je pomemben za vse deležnike v živilski industriji, ki so odgovorni za zagotavljanje varnosti živil. Med te deležnike seveda štejemo proizvajalce hrane, distributerje, obdelovalce hrane, organizacije za preverjanje in nadzor in pa same potrošnike. Končni uporabniki oziroma potrošniki imajo korist od haccp sistema, saj jim zagotavlja varnost in kakovost hrane, ki jo uživajo. Ta sistem zmanjšuje tveganje za prenos bolezni in podobne stvari. Ravno, zato je ta sistem res zelo pomemben za čisto vse deležnike v živilski industriji, saj zagotavlja neko varnost, ki jo seveda potrebujejo vsi ljudje.

Haccp je res zelo pomembna stvar, za katero veliko ljudi ne ve

Zelo malo ljudi se seveda zaveda, da takšen sistem sploh obstaja, saj se s tem ne rabijo toliko obremenjevati vsaj potrošniki ne. Ljudje enostavno kupujejo hrano in ne vejo točno čez kakšen proces ali sistem mora ta hrana iti predno pride v njihova gospodinjstva. Ravno zato je ta sistem precej neznan. Ljudje se ne obremenjujejo toliko s takšnimi stvarmi, saj vejo, da je načeloma vse pod kontrolo. Drugače to ne bi pristalo v njihovih hladilnikih. S tem seveda najbolj obremenjujejo razni obdelovalci hrane in drugi. To so seveda ljudje, ki pridelujejo hrano ali pa to hrano, prodajajo naprej. Ti ljudje morajo seveda točno vedeti, če pridelujejo res pravi pridelek, ki se sklada s temi sistemi, prodajalci pa morajo seveda vedeti, če teh stvari, ki prodajajo, so varne ali ne.…

Read More